เช้าข่าว 7 สี

ไทยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกีฬา E-Sport

บริษัทผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกีฬา อี สปอร์ต (E-Sport : Electronic sports) อาชีพ ของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยร่วมกันพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตในระดับมืออาชีพ และมือสมัครเล่นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งที่จะให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้