สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

โรงเรียนของรัฐและเอกชนเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียน

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนบางมดวิทยา นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน ชั้น ม.4 - ม.6 ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยมีผู้ปกครองไปคอยดูแลอย่างใกล้ชิด จากการสังเกตหลังการฉีดยังไม่พบว่ามีนักเรียนคนใดเกิดผลข้างเคียง สามารถเดินทางกลับบ้านได้

นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช เปิดเผยว่า นักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนมีทั้งหมดประมาณ 1,400 คน ส่วนใหญ่ 95% พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่เหลือคาดว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนในรอบที่ 2 หลังจากได้พูดคุยทำความเข้าใจให้เห็นแล้วว่า การฉีดวัคซีนไม่เป็นอันตราย

เช่นเดียวกับที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีการทำโครงการ “ACSP ปลอดภัยร่วมใจฉีดวัคซีน” เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาล ใช้เวลา 3 วัน ทยอยฉีดวัคซีนให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี จำนวน 2,162 คน จากทั้งหมด 2,452 คน ที่เหลือ 98 คน พบว่าบางส่วนได้รับการฉีดวัคซีนอื่นมาก่อนแล้ว บางคนมีโรคประจำตัว หรือมีไข้

ส่วนที่โรงพยาบาลพญาไท 3 ซึ่งเป็นจุดการกระจายฉีดวัคซีน ก็มีเด็กนักเรียนจากหลายโรงเรียน ทั้งโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1,500 คน

โดย นายแพทย์สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดเผยว่า ปัจจุบันวัคซีนไฟเซอร์ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ได้ ช่วยในการลดการเจ็บป่วยรุนแรง และอัตราการเสียชีวิต และสามารถฉีดให้กับเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้