สนามข่าว 7 สี

บทลงโทษกีฬาไทย แข่งได้ในนามทีมอิสระ ห้ามใช้ธงชาติแข่งกีฬานานาชาติ

บทลงโทษกีฬาไทย

1. ห้ามจัดการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคถึงระดับโลก 1 ปี

2. ห้ามบุคลากรร่วมทำงานองค์กรกีฬาต่าง ๆ 1 ปี

3. ห้ามลงแข่งขันกีฬาในนามทีมชาติไทย แต่ร่วมการแข่งขันได้ในนามทีมอิสระ โดยไม่ได้ใช้ธงชาติไทย

4. จัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อตรวจสารต้องห้าม จึงจะพ้นโทษแบนจากวาดา