ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 6 ต.ค.64 ฉัตรเพชร ส.จ.โต้งปราจีน vs โชคนำชัย ภ.เจริญแพทย์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 6 ต.ค.64 ฉัตรเพชร ส.จ.โต้งปราจีน vs โชคนำชัย ภ.เจริญแพทย์