ข่าวดึก 7HD

หอการค้าร่วมลงนามทีมบาสเกตบอล

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นายศราวุธ สมวัฒนา ประธานสโมสรบาสเกตบอลสไนเปอร์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพควบคู่กับการเรียน โดยจะสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ในระดับมัธยมศึกษาทั่วไป ระดับประชาชนทั่วไป จนถึงระดับอาชีพ เพื่อวางรากฐานด้านกีฬา และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักศึกษาและเยาวชนของชาติต่อไป