เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าว แซต เวอร์ชวล สปอร์ต 2021

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 13 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬารูปแบบใหม่ "แซต เวอร์ชวล" สปอร์ต 2021" โดยจะให้นักกีฬาแต่ละประเภทออนไลน์การแข่งขันสดจากที่บ้าน เพื่อให้กรรมการของแต่ละชนิดกีฬาตัดสิน เริ่มเปิดรับสมัครร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 4 ตุลาคม และแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 15 ตุลาคม