สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กรมทางหลวงชนบท แจ้งน้ำท่วม 10 สายทาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท แจ้งรายงานสถานการณ์อุทกภัย พบว่ามีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ 10 สายทาง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, สุโขทัย, ศรีสะเกษ, ขอนแก่น และนครราชสีมา โดยในจำนวนนี้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3059 แยก ทล. 201 - บ้านห้วยบง อำเภอสีคิ้ว - ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา น้ำกัดเซาะผิวจราจรและคันทางจนเสียหาย และถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4011 แยก ทล. 1056 - บ้านสระบัว อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีน้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร ทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว และบรรจุถุงกระสอบทราย นำไปกั้นตามแนวถนนและบ้านเรือน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยจะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะๆ หากต้องการความช่วยเหลือ แจ้งเหตุอุทกภัย หรือสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอดเวลา