สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารปรุงสำเร็จให้ประชาชนที่ไปฉีดวัคซีน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญภัตตาหารไปถวายแด่ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร พร้อมทั้งพระราชทานอาหารปรุงสำเร็จ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ซึ่งมีผู้ขอเข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ 500 คน

นอกจากนี้พระเทพประสิทธิมนต์ ยังเปิดเผยว่า ภายในเดือนนี้ได้จัดทำโครงการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพื่อประสานความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 20,000 โดส สำหรับฉีดให้กับประชาชน 10,000 คน เพื่อนำไปฉีดให้บริการกับประชาชนเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มคนพิการ, กลุ่มเปราะบาง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุดอีกทางหนึ่ง

ส่วนที่วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ได้ประกอบพิธีปิดโครงการ “บูรณะดวงพระเนตร” พระศรีอริยเมตไตรย (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปปางประทับยืน ทรงบาตร ที่สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และทำพิธีอัญเชิญดวงพระเนตรขึ้นประดิษฐานแทนพระเนตรเดิมที่ชำรุด โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นอกจากนี้พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ยังได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 300 ชุด ให้กลุ่มจิตอาสานำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย

ส่วน นายพีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม บอกว่า ได้พยายามบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขตพระนครในหลายรูปแบบ ทั้งการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค, จัดชุดออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค, บริจาคโลงศพสำหรับผู้ยากไร้ รวมถึงการประสานรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนาม โดยหวังว่าจะช่วยให้วิกฤตโควิด-19 หมดไปโดยเร็ว

ปิดท้ายไปที่ย่านเขตคลองเตย นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำข้าวกล่องที่สั่งซื้อจากชาวบ้านในชุมชนจำนวน 200 กล่อง ไปแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยในแต่ละชุมชน เพื่อช่วยอุดหนุนร้านค้า และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายจะทำต่อเนื่องจนครบ 30 วัน