เจาะประเด็นข่าว 7HD

ชักธงรบ สู้ทุจริตเลือกตั้ง

สัปดาห์ที่แล้ว ใครที่เป็นแฟนผู้ว่าฯ ปู นายวีระศักดิ์ วิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จะเห็นข้อความที่ท่านโพสต์เรื่อง ระบบไม่ได้ล้มเหลว แต่คนต่างหากที่ล้มเหลว ท่านเล่าว่ามีทีวีช่องหนึ่งซึ่งก็คือทีมเจาะประเด็นข่าว 7HD ของเราไปถ่ายทำการดำเนินชีวิตของคนที่เคยติดโควิด-19 และเรายังได้ให้ท่านช่วยรณรงค์ "หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ" ด้วย เพื่อที่จะนำมาใช้รณรงค์กันในวันนี้

ในมุมมองของ ผู้ว่าฯปู ที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กในวันนั้น ท่านเห็นว่า ประชาธิปไตย หัวใจคือการเลือกตั้ง แต่ปู้ยี่ปู้ยำจนระบบการเลือกตั้งออกอาการไปไหนไม่ถูก เละเทะ มีบัตรเขย่ง มี สส.ปัดเศษ มี ฯลฯ กระจายอำนาจ มี อปท.หลากหลายแบบ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้

ปลูกมะพร้าว ได้กินมะพร้าว ปลูกพริก ได้กินพริก ปลูกมะม่วง ได้กินมะม่วง ปลูกมะพร้าว จะได้กินพริก หรือมะม่วง ย่อมเป็นไปไม่ได้ ปลูกอย่างไร ได้เช่นนั้น

ประชาชนขายเสียง เราจึงได้ตัวแทนซื้อเสียง พอมีอำนาจ มีตำแหน่ง ย่อมต้องการถอนทุนคืน ถอนทุนที่ตัวเองซื้อไป บนหลักการ “กระจายอำนาจ” คือสิ่งที่ดีที่สุด แต่พอได้อำนาจมาจริงๆ กลับบริหารแบบหาเศษหาเลย หาเงินทอน หาส่วนต่าง โดยนึกถึงประชาชนอยู่ท้ายสุด ที่ดีก็มาก ที่ไม่ดีก็เยอะ ระบบจึงไม่ได้ล้มเหลว แต่คนต่างหากที่ล้มเหลว

มีคำกล่าวว่าทุกครั้งที่ได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง อำนาจอยู่ในมือเรา แต่เมื่อหย่อนบัตรไปแล้ว อำนาจก็เปลี่ยนมือไป อย่าเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้า จนทำลายอนาคตประเทศไทย

"หยุดขายเสียง" เพื่อสร้าง "จุดเปลี่ยนประเทศ" เริ่มกันได้ตั้งแต่การเลือกตั้ง อบต.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้