ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 9 ก.ย.64 กิ่งซาง มาโนโปรวิต vs หนึ่งเทพ อีมิเน้นท์แอร์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 9 ก.ย.64 กิ่งซาง มาโนโปรวิต vs หนึ่งเทพ อีมิเน้นท์แอร์