ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 8 ก.ย.64 เหนือธรณี สามชัยวิเศษสุก vs ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยูเด็น

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 8 ก.ย.64 เหนือธรณี สามชัยวิเศษสุก vs ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยูเด็น