ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 5 ก.ย.64 จักรเพชร วิษณุกลการ vs สุดแดนไกล เพชรจินดา

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 5 ก.ย.64 จักรเพชร วิษณุกลการ vs สุดแดนไกล เพชรจินดา