ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 3 ก.ย.64 แสนเก่ง กีล่าสปอร์ต vs ไพโรจน์ เกียรติเจริญชัย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 3 ก.ย.64 แสนเก่ง กีล่าสปอร์ต vs ไพโรจน์ เกียรติเจริญชัย