ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 19 ส.ค.64 เทพบัณฑิต เกียรติบัณฑิตยิม vs สิทธิศักดิ์ กีล่าสปอร์ต

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 19 ส.ค.64 เทพบัณฑิต เกียรติบัณฑิตยิม vs สิทธิศักดิ์ กีล่าสปอร์ต