7 สีช่วยชาวบ้าน

ผู้ปกครองนักเรียนร้องตรวจสอบนมโรงเรียนหาย จ.นครศรีธรรมราช

ผู้ปกครองจาก 3 โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหานมโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 หลังไม่มีการแจกให้กับเด็ก ๆ

กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า, โรงเรียนวัดเขากลาย และโรงเรียนวัดวังหีบ ในตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแจ้งข้อมูลว่า ในภาคเรียนที่ 1/2564 แม้ว่าเด็ก ๆ จะไม่ได้ไปโรงเรียน แต่นักเรียนต้องได้รับนมโรงเรียน ตามการบริหารจัดสรรงบประมาณท้องถิ่น แต่ในช่วงที่ผ่านมา เด็ก ๆ กลับไม่ได้รับนมโรงเรียนเลย ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งให้ข้อมูลตรงกับที่ผู้ปกครองร้องเรียน โดยชี้แจงว่าทางโรงเรียนมีหน้าที่รับและนำนมไปแจกให้กับนักเรียนเท่านั้น ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นภารกิจของเทศบาลตำบลชะมาย

ด้าน นายชำนิ วังขุนพรหม ตัวแทนผู้ปกครอง ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนในตำบลชะมายไม่มีการแจกนมให้เด็ก ๆ แต่ในพื้นที่เขตเทศบาลและ อบต.อื่น ๆ กลับแจกนมให้เด็กอาทิตย์ละครั้ง จึงอยากให้มีการชี้แจงกรณีดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลจากหลายฝ่าย กลับได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกัน โดยหน่วยงานระดับจังหวัดแจ้งว่า เทศบาลตำบลชะมายได้รับจัดสรรงบประมาณ 700,000 บาทไปตั้งแต่ต้นปี ด้านเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลชะมายกลับให้ข้อมูลว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าไม่มีงบประมาณดำเนินการ ส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมายอ้างว่า อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องงบประมาณ

สำหรับเรื่องนี้ ต้องตามกันต่อว่าจะมีการชี้แจงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างไร หากมีความคืบหน้า 7 สีช่วยชาวบ้าน จะรายงานให้ทราบต่อไป