7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านโวย ผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานไม่เสร็จตามสัญญา จ.ชัยภูมิ

ชาวบ้านที่จังหวัดชัยภูมิดีใจเก้อ หลังมีโครงการบูรณะซ่อมแซมสะพานเชื่อม 2 หมู่บ้านในตำบลนายางกลัก เพราะเมื่อสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง สะพานดังกล่าวก็ยังซ่อมไม่แล้วเสร็จ

กรณีชาวบ้านในตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยลำกระจวน ซึ่งเป็นสะพานที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาระหว่างบ้านเก้าสัมพันธ์และบ้านห้วยน้อย และใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมานานกว่า 40 ปี ซึ่งสะพานได้ชำรุดไปตามกาลเวลา ต่อมาเมื่อปลายปี 2563 กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบูรณะสะพานให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรอย่างสะดวก ทำให้ชาวบ้านรู้สึกดีใจ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีระยะสัญญาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 แต่เมื่อครบกำหนดสัญญาโครงการก็ยังไม่แล้วสร็จ และได้มีการรื้อถอนสะพานเดิมออกไป ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางลำบาก แม้จะมีการสร้างทางเบี่ยงให้ แต่ก็เป็นเส้นทางชั่วคราว เมื่อฝนตกก็ถูกน้ำเซาะจนทางเบี่ยงพัง

นายบัญญัติ บุญมา ชาวบ้านตำบลนายางกลัก เล่าว่า เดิมทีสะพานเก่าก็ยังพอใช้เดินทางได้ แต่หากจะสร้างสะพานใหม่ชาวบ้านก็ดีใจ ซึ่งขณะนี้มีการใช้งบประมาณถึง 6 ล้านบาท เพื่อนำมาบูรณะสะพาน แต่กลับไม่มีความคืบหน้า แถมทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากขึ้น ของเก่าถูกรื้อไป ของใหม่ก็ไม่รู้จะทำเสร็จตอนไหน จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยมาชี้แจงและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนัก