ห้องข่าววาไรตี้

เครื่องผลักดันโคลน ลดกลิ่นเน่าเหม็น สู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น

เป็นเรือผลักดันโคลนต้นแบบลำแรก ที่คิดค้นโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สังกัดกระทรวงกลาโหม เข้ามาช่วยงานด้านกำจัดสิ่งไม่พึ่งประสงค์ทางกลิ่น และเปิดทางน้ำไหลให้คล่องขึ้นในพื้นที่แคบๆ ตามคูคลองที่มีการตกตะกอนจากดินเลน วัชพืชที่เน่าเสียและหมักหมมใต้ท้องน้ำลึก 2 - 6 เมตร ตีดินเลนไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น ตีดินโคลนให้แตกกระจาย ดันออกสู่แม่น้ำสายหลัก กำจัดจากลำคลองสาธารณะ ราคาจับต้องได้ไม่ถึง 4 ล้าน เคลื่อนย้ายสะดวก ไปยังพื้นที่เป้าหมายทางรถยนต์ ไม่ใหญ่เกินกำลัง ทำงานได้ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง เหล็กเกรดดีป้องกันสนิม ใช้กำลังคนไม่ต้องมาก ผ่านการทดสอบแล้วในพื้นที่แคบและกว้างพอประมาณ

นับเป็นอีกเครื่องมือที่คิดค้นโดยนักวิจัยชาวไทย ที่ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนไม่ต้องทนกับกลิ่นเน่าเหม็นจากการหมักหมมของวัชพืช และตะกอนใต้น้ำ ส่งผลสู่การฟื้นฟูการพัฒนาคูคลอง ชาวชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง