ห้องข่าววาไรตี้

ป.ป.ช จับมือ สตช. ยกระดับความโปร่งใสโรงพักทั้ง 88 สน.

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. และ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือเชิงรุกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมาแล้ว มากกว่า 8,300 หน่วยงาน และจะขยายเพิ่มเติมอีกในอนาคต โดย ป.ป.ช. จะสนับสนุนให้เกิดการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ลงไปสู่สถานีตำรวจนครบาลทั้ง 88 สถานี เริ่มต้นดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 นี้ เพราะถือเป็นหน่วยงานหลัก ที่ต้องให้บริการประชาชน จึงต้องมีการประเมินทั้งเรื่องการบริหาร การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงจำนวนกำลังพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง