ข่าวภาคค่ำ

ทปอ.ยกเลิกใช้ O-NET เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

ข่าวภาคค่ำ - ทปอ.มีมติยกเลิกใช้คะแนนสอบโอเน็ต ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS เริ่มปีการศึกษาหน้า 2565 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบ แนวทางการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ปีการศึกษา 2565 โดยให้ลดปริมาณการสอบของเด็ก ๆ ให้น้อยลง

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.ระบุว่า TCAS ปีการศึกษา 2565 จะเหลือการคัดเลือกแค่ 4 รอบ 4 รูปแบบ คือ รอบพอร์ตโฟลิโอ, รอบโควตา, รอบแอดมิสชัน และรอบรับตรง โดยตัดรอบแอดมิสชัน เหลือ 1 รอบ หลัก ๆ จะใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ GAT-PAT วิชาเฉพาะ และเกรดเฉลี่ยรวม หรือ GPAX โดยให้ยุติการใช้คะแนนสอบโอเน็ต มาเป็นองค์ประกอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จากเดิมที่จะใช้ในสัดส่วน 30% ของคะแนนรวม