ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่างๆ ร่วมประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ "โครงการกล่องอาหารปันสุข โดยวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ ได้มอบกล่องอาหารปันสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน เจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน 120 ชุด และประชาชนชุมชนซอยเปี่ยมสุข เขตพระโขนง 200 ชุด, มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนชุมชนเขตพระโขนง และประชาชนชุมชนแฟลต สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน 197 ชุด, มอบกล่องขนมปันสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช 100 กล่อง อาหารกล่อง 80 กล่อง และกล้วยหอม 40 หวี

และที่โรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสาสถาบันฯ ได้ร่วมประกอบอาหารและบรรจุกล่อง นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบแรงใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้แก่ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 200 กล่อง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 200 กล่อง และโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 100 กล่อง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด