ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR แก่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR พระราชทานแก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวันนี้ ที่ห้องประชุมดุสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้แทนในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ฯ จำนวน 54 ชุด เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบก 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลอานันทมหิดล, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ, โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, โรงพยาบาลค่ายกาวิละ และโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แห่งละ 6 ชุด

กรมแพทย์ทหารบก มีโรงพยาบาลในสังกัดที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ รองรับผู้ป่วยได้ 710 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วย 162 คน และผู้ป่วยสะสม 945 คน ซึ่งในกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รองรับผู้ป่วยอาการวิกฤตได้ 160 เตียง ปัจจุบันให้การรักษาผู้ป่วย 133 คน ทั้งยังจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียกกาย รองรับผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่รุนแรงได้ 130 เตียง ปัจจุบัน ให้การรักษาผู้ป่วย 40 คน

ส่วนที่ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์พระราชทาน จำนวน 6 ชุด ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่โรงพยาบาลฯ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

โรงพยาบาลตำรวจ สามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้ 183 เตียง และมีเตียงรองรับที่ Hospitel สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง 200 เตียง ปัจจุบันให้การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 145 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด