ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : โคก หนอง นา โมเดล ทฤษฎีที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้จริง ตอน 2

ข่าวภาคค่ำ - ป.ป.ท.เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" พบปัญหาและอุปสรรค์ ทุกแปลงที่ลงพื้นที่ตรวจ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ เพราะอะไรไปติดตามจากคอลัมน์หมายเลข 7

จากการลงพื้นที่ ของ ป.ป.ท.เขต 6 สำรวจ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,206 แปลง งบประมาณ 160,479,600 ล้านบาท พบว่า ทุกแปลงที่ลงพื้นที่ตรวจสอบมีปัญหาคล้าย ๆ กันคือ องค์ประกอบของโคก หนอง นา ไม่ครบ ขาดแปลงนา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการ

เพราะตามแบบที่ถูกออกแบบมาจากทางกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อนำมาปฏิบัติจริง พบว่า ดินที่ขุดขึ้นมามากเกินไป และยังมีการระบุ ห้ามนำดินออกนอกพื้นที่ จึงทำให้ทั้งแปลงเกษตรกลายเป็นโคก และหนอง ทำนาจริงไม่ได้ แม้บางแปลงจะทำได้ใกล้เคียงกับแบบมากที่สุด ก็ยังพบว่าอยู่สูงกว่าแปลงนาข้างเคียง

เรื่องนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองจิก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นนายช่างผู้ควบคุมงาน และเป็นลูกหลานชาวนา มีความคิดเห็นว่า

กรณีนี้ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดสุโขทัย แต่รวมไปถึงอีกหลายจังหวัด ที่ไม่สามารถปฏิบัติจริงได้ รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 และอดีตผู้ว่า สตง.ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับคอลัมน์หมายเลข 7 มีความคิดเห็นว่าอย่างไร ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ (16 มิ.ย.)