ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศบค.เตรียมช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร-นักดนตรี

พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ระบุว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีตัวแทนนักดนตรี ร้านอาหาร และผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เข้าพบและหารือ เพื่อเสนอความเห็นให้ ศบค.พิจารณาออกมาตรการผ่อนคลายให้กลุ่มคนเหล่านี้ กลับมาประกอบอาชีพได้บ้าง

โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และได้เตรียมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ศบค. ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การจะตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการใดๆ ก็ยังต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข