7 สีช่วยชาวบ้าน

ขอถนนเข้าสถานีรถไฟ หลังต้องเสี่ยงเดินตามราง จ.นครราชสีมา

ชาวบ้านและผู้ใช้บริการรถไฟ ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ร้องขอถนนเข้า-ออกสถานี และขอให้แก้ปัญหาอุโมงค์กลับรถที่สร้างแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ชาวบ้านชุมชนเนินสวัสดิ์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนปัญหาการใช้บริการสถานีรถไฟบ้านเนินสวัสดิ์ เพราะไม่มีถนนเข้า-ออกสถานี ทำให้ชาวบ้านและผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก และเสี่ยงอันตราย เพราะต้องมุดรั้วเดินตามรางรถไฟเข้าไปที่ตัวสถานี

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตเรื่องการสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟเพื่อใช้กลับรถ เพราะไม่มีถนนตัดเข้าไปถึงอุโมงค์กลับรถ และยังมีรั้วปิดทั้งทางเข้า-ออกอุโมงค์ด้วย รวมทั้งยังพบปัญหาน้ำท่วมในอุโมงค์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในทุกครั้งที่ฝนตกหนัก จึงเรียกร้องไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้ามาตรวจสอบ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไปด้วย

สำหรับสถานีรถไฟบ้านเนินสวัสดิ์แห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟในโครงการรถไฟรางคู่ ชุมทางจิระ-ขอนแก่น กำหนดสิ้นสุดรับประกันงานการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้