ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวัตถุดิบ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปประกอบอาหารในโครงการกล่องอาหารปันสุขฯ มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งจัดทำโครงการกล่องอาหารปันสุข สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อประทานขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวัตถุดิบ เครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งดำเนินโครงการฯ โดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันประกอบอาหารและนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน

โดยวันนี้ ได้นำไปมอบแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำนวน 120 ชุด, ประชาชนชุมชนแฟลตวชิรธรรมสาธิต ซอย 5 เขตพระโขนง ​​จำนวน 200 ชุด พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนชุมชนเขตพระโขนง จำนวน 100 ชุด และมอบกล่องขนมปันสุข แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100 กล่อง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด