สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

จ.ยะลา สั่งห้ามละหมาดทุกวันศุกร์เป็นการชั่วคราว จากสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ยังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง ทั้งในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ซึ่งหนึ่งในคลัสเตอร์ที่พบ เกิดจากการประกอบศาสนกิจทางศาสนา เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงการขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการประจำมัสยิดต่างๆ เท่านั้น ทำให้หลายมัสยิดยังมีการรวมตัวกันประกอบพิธีทางศาสนกิจตามปกติ จนนำมาสู่การแพร่ระบาดไปในพื้นที่

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกมาระบุว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ และกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา มีมติให้ใช้มาตรการคุมเข้มสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ ที่มัสยิดจำนวน 516 แห่ง และบาลาเซาะห์ อีกกว่า 600 แห่ง ให้งดการละหมาดวันศุกร์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน โดยให้ไปละหมาดที่บ้านแทน และขอความร่วมมือ ห้ามให้มีการรวมตัวกันในการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาทุกประเภทในช่วงนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การงดละหมาดภายในมัสยิด ไม่ถือว่าผิดหลักศาสนาหรือหลักการปฏิบัติศาสนกิจ เพราะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งประชากรมากกว่า 80 % ของพื้นที่นับถือศาสนาอิสลาม ยินดีให้ความร่วมมือ และพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด