เช้าข่าว 7 สี

วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก ถึงจังหวัดระยองแล้ว

กิจกรรมวิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก เข้าสู่วันที่ 57 ที่จังหวัดระยอง โดยออกสตาร์ทจากอำเภอแกลง เข้าเส้นชัยที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร ซึ่งทางจังหวัดอนุโลมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง