ข่าวภาคค่ำ

ยุติธรรมแจงผลตรวจโควิดผู้ต้องขัง 2,835 คน

ข่าวภาคค่ำ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงเรื่องผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก มาจากการตรวจเชิงรุก 100% ทั้งเรือนจำ และยืนยันว่ากรมราชทัณฑ์จะดูแลผู้ต้องขัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มที่        

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดแถลงร่วมกับกรมราชทัณฑ์ หลังมีการเปิดเผยจำนวนผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ในทัณฑสถานหญิงกลาง และในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกว่า 2,800 คน ว่าหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไปจัดซื้อยาและสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้รักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ แต่เนื่องจากเรือนจำทั้ง 2 แห่งต้องรับผู้ต้องขังรายใหม่ทุกวัน จึงมีความเสี่ยงให้เชื้อเล็ดลอดเข้ามากับผู้ต้องขังรายใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันให้ญาติผู้ต้องขังมั่นใจว่ากรมราชทัณฑ์จะดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อตามมาตรฐานเดียวกันกับบุคคลภายนอก และจะใช้ทุกมาตรการอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมไปสู่ผู้ต้องขังรายอื่น รวมทั้งจะอำนวยความสะดวกให้ญาติในทุกช่องทางที่ทำได้ในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง เพื่อคลายความวิตกกังวล

ด้าน นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยืนยันไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ แต่เนื่องจากเรือนจำเป็นระบบปิด มีจำนวนคนที่ค่อนข้างแน่นอน จึงใช้วิธีตรวจหาเชื้อให้ผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจำ ไม่ใช่การสุ่มตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งที่ผ่านมาการตรวจหาเชื้อทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือ และบุคคลกรการแพทย์ แต่ก็มีการเก็บสถิติผู้ติดเชื้อไว้ทุกวัน และหลังจากได้รับพระราชทานรถตรวจเชื้อชีวะนิรภัยมาใช้ ก็ทำให้การตรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจผู้ต้องขังได้ทั้งหมด จึงทำให้ตัวเลขที่รายงานออกมามีจำนวนมาก