รอบรั้วรอบโลก

ตอนใต้มาดากัสการ์ เผชิญภัยแล้งรุนแรง

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการอาหารโลก (World Food Program) ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้ มีประชาชนชาวมาดากัสการ์ ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ จำนวนกว่า 1 ล้านคน กำลังต้องการความช่วยเหลือทางด้านอาหารเป็นการด่วน ภายหลังประสบกับภัยแล้งอย่างรุนแรง จนไม่สามารถทำการเพาะปลูกใด ๆ ได้ โดยในภาพวิดีโอเผยให้เห็นถึงประชาชนจำนวนมาก ออกมานั่งรอคอยอาหารจาก "โครงการอาหารโลก" และบรรดาเด็ก ๆ ที่ขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ซึ่งบางคนผอมแห้งจนสามารถมองเห็นกระดูก โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือเขตแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งมีประชากรราว 3 ใน 4 กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง ด้านเจ้าหน้าที่ประจำโครงการอาหารโลก ระบุว่า จำเป็นต้องใช้เงินราว 2,300 ล้านบาท เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต