เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : วัดอินทาราม จัดงานประจำปี 2522

เช้านี้ที่หมอชิต - ในปี 2522 วัดอินทารามวรวิหาร ได้กำหนดจัดงานประจำปีขึ้น โดยมีพลเอก ประลอง วีระปรีย ปลัดกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยการแสดงชุดแม่ศรี รำอวยพร และขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

วัดอินทารามวรวิหาร นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นวัดประจำรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ เช่น พระแท่นบรรทมไสยาสน์ เป็นพระราชอาสน์ที่ทรงประทับแรม ทรงศีล และทรงเจริญกรรมฐาน พร้อมด้วยพระเจดีย์กู้ชาติ

การจัดงานประจำปี นอกจากเพื่อนำรายได้มาทำนุบำรุง ปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้คงสภาพเดิมแล้ว ยังเป็นการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา และโบราณวัตถุ ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป