เช้านี้ที่หมอชิต

คณะกรรมการอิสระเรียกร้องให้ WHO มีอำนาจเข้าตรวจสอบมาตรการรับมือโรคระบาดของแต่ละประเทศ

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะกรรมการอิสระเรียกร้องให้ WHO มีอำนาจเข้าตรวจสอบมาตรการรับมือโรคระบาดของแต่ละประเทศ

คณะกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จัดตั้งโดยองค์การอนามัยโลกตำหนิผู้นำหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้มาตรการตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเชื่องช้า และไม่ร่วมมือกันมากเพียงพอ ทางคณะกรรมการอิสระชุดนี้จึงเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกมีอำนาจมากขึ้นในการเข้าไปตรวจสอบมาตรการการรับมือของโรคระบาดแต่ละประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละประเทศต้องยินยอมให้เข้าไปดำเนินการด้วย