7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ว่าฯ หมูป่า เปิดเคล็ดลับ ทำไมยอดจองฉีดวัคซีนโควิดของลำปาง ขึ้นแท่นสูงสุด รองแค่ กทม.

11 พ.ค. 64 ตามที่มีข้อมูลตัวเลขจากแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ในการเปิดจองคิวฉีดวัดซีนในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังใน 77 จังหวัด ซึ่งพบว่า จ.ลำปาง มีผู้ประสงค์จองคิวฉีดวัคซีนมากถึง 223,976 คน ซึ่งเป็นอันดับสอง ในประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวน 516,282 คน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผย เพื่อชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เรื่อง การจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ จ.ลำปาง ว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ อสม. และหมออนามัยครอบครัวใน จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ ได้ออกเคาะประตูหน้าบ้าน เพื่อให้ข้อมูลและอธิบายความสำคัญ เรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในจังหวัดได้รับทราบ เพื่อให้ทุกคนในแต่ละครอบครัวได้เข้าใจ

ประกอบกับสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.ลำปาง จึงทำให้ชาวลำปาง ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ให้ความสนใจและสมัครใจลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม และผ่านการลงทะเบียนกับ อสม. และหมออนามัยครอบครัว เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ตามจำนวนตัวเลขข้างต้น

โดยผู้ที่จองฉีดวัคซีนของ จ.ลำปาง แบ่งเป็นผู้สูงอายุ ประมาณ 190,000 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประมาณ 30,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ คือ จ.ลำปาง มีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนประชากรกว่า 750,000 คน โดยที่ทาง จ.ลำปาง มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนชาวลำปาง ได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด และเร็วที่สุด คือ ประมาณ 500,000 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง