ข่าวเด็ด 7 สี

29 จังหวัด ขอประชาชนงดออกนอกเคหสถานช่วงกลางคืน

ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค.มท. ระบุ มี 29 จังหวัดแล้ว ที่่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานช่วงเวลากลางคืน ซึ่งช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ

แบ่งเป็น ภาคเหนือ 2 จังหวัด, ภาคกลาง – ภาคตะวันออก 11 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด และภาคใต้ 9 จังหวัด

ซึ่งล่าสุดจังหวัดสระแก้วได้ปรับเวลา ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน เร็วขึ้น จากเที่ยงคืน เป็น 23.00 – 04.00 น.