รอบรั้วเอเชีย

ไต้หวันเผชิญภัยแล้งครั้งใหญ่สุด ในรอบกว่า 50 ปี

สำนักงานทรัพยากรน้ำของไต้หวัน เปิดเผยว่า ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งที่เป็นแหล่งจัดส่งน้ำไปยังพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของเกาะ ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 15 ของความจุที่สามารถรองรับได้ โดยการขาดแคลนน้ำในปีนี้เกิดจากปริมาณฝนตกน้อยลงเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากพายุไต้ฝุ่นไม่ได้เคลื่อนตัวพัดมายังพื้นที่เกาะไต้หวัน ทำให้ ไต้หวัน ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ 56 ปี

โดยที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ Sun Moon Lake ในมณฑลหนานโถว (Nantou) ทางภาคกลางของไต้หวัน ระดับน้ำลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สะพานที่ทอดยาวออกไปในพื้นที่ทะเลหลายแห่ง ต้องปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างมาก โดยเจ้าของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวหลายแห่งร้องเรียนต่อทางการให้เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง

ขณะเดียวกัน ชาวนาในพื้นที่การเกษตรหลายแห่งไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ซึ่งทางการไต้หวัน ประกาศจะให้เงินชดเชยกับาวนาเหล่านี้ ส่วนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้น้ำเกินกว่า 1 พันหน่วยต่อเดือนนั้น ทางการไต้หวัน ขอให้ลดปริมาณการบริโภคน้ำลง 7 เปอร์เซ็นต์