ห้องข่าวภาคเที่ยง

ดัชนีความสุขคนไทยดิ่งสุดเป็นประวัติการณ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวานได้เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน มีดัชนีชี้วัดน่าสนใจ เพราะพบว่าความสุขของคนไทยในการดำรงชีวิต ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ค่าดัชนีอยู่ที่ 30.6 ต่ำสุดในประวัติการณ์ในรอบ 16 ปี ตั้งแต่ที่เริ่มทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี 2549 สาเหตุสำคัญ ก็คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่มั่นใจ และยังไม่มีวี่แววว่า ภายใน 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีความสุขของคนไทยจะเพิ่มขึ้น

ส่วนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค พบว่าปรับตัวรูดลงทุกรายการ และยังดำดิ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 22 ปี 7 เดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดระลอกใหม่ รวมทั้งมองว่า การเมืองไทยที่มีเสถียรภาพน้อยลง และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนล่าช้า ส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่า เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมากนัก และยังขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัว ทำให้ส่วนใหญ่เลือกที่จะระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย มากขึ้น