เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : การซ่อมเรือพระที่นั่ง

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้มีการซ่อมเรือพระราชพิธีสามลำที่เกิดการชำรุด คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ โดยการซ่อมได้แบ่งช่างผู้รับผิดชอบ รักษาความสวยงามเดิมไว้ ก่อนที่นายช่างของศิลปากร จะได้แต่งลวดลายเรือ

สำหรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำแรกสร้างในสมัยอยุธยา แต่ได้ชำรุดเสียหายจากสงคราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้สร้างเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อีกลำหนึ่ง ต่อมาเรือลำนี้ชำรุดทรุดโทรมลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างลำใหม่ขึ้นแทนลำเก่าที่ผุลงมาก จนมาถึงพระบาทสเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าให้ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด พร้อมกับเรือพระที่นั่งอีกสองลำ เข้าสู่พระราชพิธีทางชลมารค สวยงามมาจนถึงปัจจุบันนี้