เช้านี้ที่หมอชิต

ฝรั่งเศส ส่งเรือลาดตระเวน 2 ลำ ออกสู่น่านน้ำพื้นที่เกาะเจอร์ซีย์

เช้านี้ที่หมอชิต - ฝรั่งเศส ส่งเรือลาดตระเวน 2 ลำ ออกสู่น่านน้ำพื้นที่เกาะเจอร์ซีย์ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศ เรื่องการทำประมงในน่านน้ำดังกล่าว ทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง

ฝรั่งเศส ส่งเรือลาดตระเวนของกองทัพเรือ ที่ชื่อ อาธอส (Athos) และเรือ เธมิส (Themis) ออกสู่พื้นที่น่านน้ำ ระหว่างแผ่นดินฝรั่งเศสกับเกาะเจอร์ซีย์ โดยปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นเพียง 1 วัน หลังจากที่อังกฤษส่งเรือลาดตระเวน 2 ลำ ไปที่เกาะเจอร์ซีย์ เพื่อปกป้องเกาะดังกล่าวให้พ้นจากการปิดล้อมของเรือประมงฝรั่งเศส

ทั้งนี้ ฝรั่งเศส และอังกฤษ กำลังเผชิญข้อพิพาทเรื่องการเข้าถึงพื้นที่น่านน้ำ หลังจากที่ อังกฤษ ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือที่เรียกว่าเบร็กซิต โดยก่อนหน้านี้ บรรดาชาวประมงฝรั่งเศสไม่พอใจอย่างยิ่งต่อกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลเกาะเจอร์ซีย์ ที่กำหนดให้พวกเขาต้องเปิดเผยประวัติการทำประมงในน่านน้ำหมู่เกาะแชนแนล ใกล้ ๆ เกาะเจอร์ซีย์

เพื่อที่พวกเขาจะได้รับใบอนุญาตทำประมงในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป โดยเรือประมงฝรั่งเศส ราว 50 ลำ มุ่งหน้าสู่พื้นที่หมู่เกาะแชนแนลร่วมกับเรือลาดตระเวน 2 ลำด้วย เพื่อเป็นการประท้วงกฎดังกล่าว

สำหรับเกาะเจอร์ซีย์ และหมู่เกาะแชนแนล มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ฝรั่งเศส มากกว่า อังกฤษ แม้ว่าจะอยู่ภายใต้อาณัติของอังกฤษ โดยเกาะเจอร์ซีย์รับกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่จากฝรั่งเศส ผ่านทางสายเคเบิลใต้ทะเล