ห้องข่าวภาคเที่ยง

บัวบูชา พาเที่ยว : แห่ผ้าขึ้นธาตุ @ นครศรีธรรมราช

บัวบูชา พาเที่ยว วันนี้จะพาไปดูวิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราช