7hdร้อนออนไลน์

ครม.อนุมัติงบ 321 ล้าน จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวก

วันนี้ (27 เม.ย.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ วงเงิน 321,604,000 บาท ในการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวกเพิ่มจำรวน 5 แสนโดส เพื่อสหับให้บริการประชาชนในประเทศให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนให้เข้าถึงคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน 5 แสนโดส ประกอบด้วย ค่าวัคซีนโควิด-19 จำนวน 271.25 ล้านบาท, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 18.99 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการวัคซีนจำนวน 31.36 ล้านบาท ในการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น 321,604,000 บาท โดยจะเริ่มดำเนินงานในเดือน พ.ค. 2564 นี้

สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนจำนวน 5 แสนโดสนี้ จัดซื้อมาเพื่อบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป และแรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมไปถึงพื้นที่การระบาดของโรคด้วย เพื่อลดอัตราป่วย การเสียชีวิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง