เช้าข่าว 7 สี

วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก วันที่ 30 ผ่านครึ่งทางแล้ว

กิจกรรม "วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ผ่านมาสู่ครึ่งทาง วันที่ 30 ใช้เส้นทางรอยต่อจากจังหวัดชัยนาท ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 37.2 กิโลเมตร รวมระยะทางสะสม 2,315 กิโลเมตร ผ่านครึ่งทางของระยะทางรวมทั้งหมด 4,606 กิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว โดยขบวนวิ่งส่งธงชาติไทย วิ่งผ่านมาแล้ว 16 จังหวัด วันนี้ขบวนวิ่งจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง