7HDร้อนออนไลน์

โควิดสายพันธุ์เบงกอลยังไม่หลุดเข้าไทย "หมอยง" เผยระบาดรอบนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษ

วันนี้ ( 25 เม.ย.64 ) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงไวรัสกลายพันธุ์ว่า สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในประเทศจำนวนมาก การป้องกันไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์ในประเทศไทย คือต้องหยุดการระบาดให้ได้โดยเร็ว ใส่หน้ากากให้ได้ 100% ไม่รวมกลุ่มชุมนุมทุกกรณี

“ส่วนโควิดสายพันธุ์อังกฤษทำให้ยุโรปเกิดการระบาดระลอก 2 และ 3 ในไทยการระบาดรอบนี้ 98% เป็นสายพันธุ์อังกฤษ ส่วนสายพันธุ์ที่พบใน จ.สมุทรสาคร แทบไม่พบอีกแล้ว ขณะที่สายพันธุ์เบงกอล หรือสายพันธุ์อินเดีย ยังไม่พบในประเทศไทย และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทำให้การติดเชื้อง่ายขึ้น แต่ในทางทฤษฎีการกลายพันธุ์ที่พบใน 2 ตำแหน่ง จะทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลง” นพ.ยงกล่าว

การหยุดการระบาดทำได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้เร็ว วัคซีนซิโนแวคทั่วโลกใช้ไปแล้วเกือบ 100 ล้านโดส  เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม ตรวจภูมิต้านทานจะพบภูมิคุ้มกัน 98% โดยมีภูมิคุ้มกันสูงเหมือนคนติดเชื้อโควิด จึงกล้าพูดได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาด อย่างไรก็ตาม วิกฤตครั้งนี้ใหญ่โตพอสมควร จำเป็นที่คนไทยต้องร่วมมือกันทั้งประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดคือระเบียบวินัย ขอให้เชื่อในกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่วางไว้ เมื่อถึงคิวต้องฉีดวัคซีน ขอให้ช่วยกันไปรับการฉีดวัคซีน

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ขณะนี้ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนแล้ว 90% สัปดาห์หน้าจะเก็บตกฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่ม รพ.เอกชนและคลินิก และมีข่าวดีเดือน พ.ค.64 จะมีวัคซีนเพิ่มอีก 1 ล้านโดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง