7HDร้อนออนไลน์

"โคราช-ชัยภูมิ" รับเชื้อจากนอกพื้นที่ ระบาดไป 7 คลัสเตอร์

วันนี้ ( 22 เม.ย.64 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ( ศบค.) เผยถึงการวิเคราะห์การติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ว่าในในสัปดาห์นี้ ( 18-20 เม.ย.64) จ.นครราชสีมา มีการติดเชื้อ 5 คลัสเตอร์ ติดเชื้อแล้ว 71 คน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 คลัสเตอร์ ติดเชื้อ 5 คน และอ่างทอง 1 คลัสเตอร์ ติดเชื้อ 3 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/04/22/6081220fe1bf07.40771052.jpg

ทั้งนี้คลัสเตอร์โคราชเชื่อมโยงไปถึง จ.ชัยภูมิ การสอบสวนโรคพบการระบาด 7 คลัสเตอร์ โดยก้อนใหญ่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด คือ งานเลี้ยงวันเกิดที่ อ.ปากช่อง ติดเชื้อ 47 คน เริ่มต้นจากผู้ป่วยคนแรก คือกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวมาจากเยาวราช กทม. และนำเชื้อมาติดคนใกล้ชิด จากนั้นเชื้อได้แพร่ไปอีก 6 คลัสเตอร์ คือ โรงเหล้ามิตรภาพ อ.เมืองนครราชสีมา ติดเชื้อ 5 คน ร้านหมูกระทะ อ.เมืองนครราชสีมา ติดเชื้อ 14 คน คาราโอเกะ ใน อ.เมือง นครราชสีมา ติดเชื้อ 5 คน งานเลี้ยงทหารอากาศ องเมืองนครราชสีมา ซึ่งรับเชื้อจากเพื่อนที่ไปเที่ยวผับบาร์ใน กทม. สัมผัสผู้ป่วยที่มาจากเชียงใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 คน

นอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์ ผับบาร์ อ.เมืองชัยภูมิ ติดเชื้อ 5 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคพนักงานและลูกค้า และคลัสเตอร์ครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ อ.เมืองชัยภูมิ โดยรับเชื้อมาจาก จ.ขอนแก่น ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 8 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/04/22/60812219dd4962.30632610.jpg

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ศบค.ชุดเล็กนำข้อมูลที่กรมควบคุมโรคไปวิเคราะห์อัตราการเสียชีวิต เปรียบเทียบ 3 ระลอก คือ ระลอกแรกคือตลอดปี 63 เสียชีวิต 67 คน เป็นคนไทย 58 ราย ต่างชาติ 9 ราย จากผู้ป่วย 6,772 ราย คิดเป็น 0.82% ระลอกสอง ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64 เสียชีวิต 27 คน โดยเป็นคนไทย 26 คน ต่างชาติ 1 คน จากผู้ป่วย 21,035 ราย คิดเป็น 0.13% ส่วนระลอกสาม เม.ย. 64 เดือนเดียว เสียชีวิต 16 คน เป็นคนไทย 15 คน ต่างชาติ 1 คน จากจำนวนผู้ป่วย 17,780 ราย คิดเป็น 0.1% โดยอัตราการเสียชีวิตสูงสุดยังอยู่ที่ระลอกแรก แต่จะเห็นว่าระลอกนี้ตัวเลขทะยานเพิ่มขึ้นมาก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า การมีโรคประจำตัวเป็นความเสี่ยงเสียชีวิต ของการระบาดทุกระลอก ในระลอกแรก ( เดือน ม.ค.63) ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว 64% ระลอกสอง ( เดือน ธ.ค.63)  89% และระลอกนี้ ( เดือน เม.ย.64) 93% เกือบครึ่งผู้เสียชีวิตในปี 64 เกิดจากการติดเชื้อของคนในครอบครัว ขอให้เป็นอุทาหรณ์ดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลกันทั้งประเทศ ปกป้องคนที่เหลืออยู่ให้ปลอดภัย