7HD ร้อนออนไลน์

ประจวบฯ ติดโควิดอีก 100 ยอดสะสมพุ่ง 625 คน

16 เม.ย. 64 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 100 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกใหม่อยู่ที่ 625คน ตั้งแต่วันที่ 1-16 เม.ย. เป็นผู้ป่วยเพศหญิง 362 คน เพศชาย 263 คนเป็นการระบาดจากการร่วมดื่มกินและชมคอนเสิร์ตโจอี้บอย ที่คลัสเตอร์มายาผับ อ.หัวหิน เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นไม่มีอาการรุนแรง และมีอาการเล็กน้อยเพียง 3 คน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหิน 429 คน รักษาหายแล้ว 31 คน โรงพยาบาลปราณบุรี 76 คน รักษาหาย 1 คน โรงพยาบาลสามร้อยยอด 13 ราย โรงพยาบาลกุยบุรี 10 ราย รักษาหาย 1 ราย โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 53 คน โรงพยาบาลทับสะแก 2 คน โรงพยาบาลบางสะพาน 11 คน

นายพัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เต็มศักยภาพ ขณะเดียวกันจังหวัดได้พิจารณาสถานที่เพื่อจัดทำโรงพยาบาลสนามและประสานผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งเพื่อขอใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วยโควิด-19  โดยในส่วนของอำเภอประจวบคีรีขันธ์ มีหอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจโรงแรมประจวบสามอ่าว ซึ่งทางโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่วนหนึ่งเข้าไปทำการรักษาแล้ว รวมทั้งที่มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลปราณบุรี 26 คน เข้าไปทำการรักษาแล้วเช่นกันส่วนโรงพยาบาลสนามในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ปราณบุรี ก็จะเริ่มนำผู้ป่วยเข้ามาในช่วงเย็นนี้ 

ในส่วนของโรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลสนามอาคาร4ชั้นโรงเรียนพนิชยการหัวหินก็ยังสามารถรองรับได้อีกอย่างน้อย 120 เตียง เบื้องต้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสถานที่รองรับได้ 456 เตียง ทำให้ขณะนี้ภาพรวมมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด- 19 ได้มากกว่า 1,000 เตียง โดยผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักกันจะเป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยและต้องอยู่จนครบ 14 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบผลตรวจเป็นบวก

นายเจนวิทย์ ผลิศักดิ์ ผช.สาธารณสุขอำเภอหัวหิน กล่าวว่า ที่ผ่านมาทีมควบคุมโรค 4 ทีมจากของเทศบาลเมืองหัวหิน  ได้กระจายกันออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงตามไทม์ไลน์ที่ผู้ป่วยดินทางไปตากสถานที่ต่างๆ ทั้งบ้านเรือ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า โรงแรม ตลาดนัดต่างๆ รวมทั้งสถานบันเทิง ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. ถึงวันนี้รวมแล้วกว่า 500 สถานที่จุดเสี่ยง  แต่ยังคงต้องควบคุมโรคต่อไป เนื่องจากในแต่ละวัน มีการพบผู้ป่วยเพิ่มทุกวันและก็ต้องไปดำเนินการตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่เดินทางไป ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน และผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน

ด้านนายแพทย์ ทรงวุฒิ ชนะอุดมสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์ โรงพยาบาลปราณบุรี  ผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 26 คน ที่มาจากโรงพยาบาลปราณบุรี มารักษาตัวอยู่นั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมด ส่วนใหญ่ยังคงพักรักษาตัวและอยู่ในการดูแลอาการของทีมแพทย์โรงพยาบาลปราณบุรี พบว่า อาการส่วนใหญ่มีไอเจ็บคอบ้างเล็กน้อยเท่านั้นไม่พบใครมีอาการรุนแรงแต่อย่างใด  ซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลปราณบุรีส่งเข้ามาที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมในวันต่อๆ ไป