ห้องข่าวภาคเที่ยง

ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกกว่า 139.6 ล้านคน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงกว่า 139.6 ล้านคน เสียชีวิตเฉียด 3 ล้านคน โดย 3 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล