7HD ร้อนออนไลน์

ผบ.ทบ. กักตัว 14 วัน หลังใกล้ชิดนายพลในสำนักงานผู้บังคับบัญชาที่ติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (16 เม.ย.64) มีรายงานว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กักตัวที่บ้านพักเป็นระยะเวลา14 วัน โดยเริ่มกักตัวตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. ถึง วันที่ 23 เม.ย. 2564 เนื่องจาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ ได้สัมผัสใกล้ชิดกับนายทหารชั้นยศนายพลภายในสำนักงานผู้บังคับบัญชา ซึ่งตรวจพบเชื้อโควิด-19 และผู้บัญชาการทหารบก ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้ว ผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังคงกักตัวต่อไปจนกว่าจะครบกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่ผู้บัญชาการทหารบกกักตัวและเวิร์กฟอร์มโฮม ยังคงสั่งการหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกสนับสนุนภารกิจการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของรัฐในหลายจังหวัด และเร่งรัดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก 2 แห่ง ที่ค่ายธนะรัชต์ และอาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย)

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก ยังได้แจ้งหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ให้จัดกำลังพลปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วยให้น้อยที่สุด ในอัตราส่วนแค่ 1 ใน 4 เริ่มตั้งแต่วันนี้ (16 เม.ย.64) เป็นต้นไป และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องไม่ใช่กำลังพลที่เดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย