เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : งานนมัสการบรมบรรพต (ภูเขาทอง)

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD เราย้อนไปดูงานนมัสการพระบรมบรรพต เมื่อปี พ.ศ.2522

งานประจำปีวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่จัด 7 วัน 7 คืน ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึงแรม 2 ค่ำเดือน 12

บรมบรรพตนี้ โดยมากจะเรียกว่า ภูเขาทอง สร้างขึ้นเป็นรูปภูเขามีเจดีย์อยู่บนยอด มีบันไดเวียนขึ้น สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เหมือนเจดีย์ภูเขาทอง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่สถานที่เป็นดินอ่อนจึงมีการหยุดก่อสร้างไว้ก่อน

ในสมัยรัชการที่ 4 ได้โปรเกล้าให้สร้างต่อ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุงจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2 คราวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2442

สำหรับงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดสระเกศ ได้จัดให้มีขึ้นประจำทุกปี มีงานรื่นเริงออกร้าน จัดให้มีมหรสพต่าง ๆ และที่สำคัญคือ พุทธศาสนิกชน ต่างมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง