ข่าวดึก 7HD

กรมการขนส่งฯ แจ้งงดอบรม และทดสอบใบขับขี่

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงประกาศงดการอบรมด้านใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ผู้ขอใหม่ งดการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด รวมถึงกรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด ก็งดเช่นกัน ยกเว้น กรณีที่ผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

พร้อมนี้ ได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. ให้ผ่อนผันการใช้กฎหมายกับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุเป็นการชั่วคราว โดยสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ส่วนบริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีขั้นตอนการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง