เช้าข่าว 7 สี

เขื่อนใหญ่ 17 แห่ง มีน้ำใช้การได้น้อยกว่า 30%

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง 13,277 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น โดยมีเขื่อนขนาดใหญ่กว่า 17 แห่ง เหลือปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 30% จึงกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงเร่งบริหารจัดการน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ล่าสุด ได้มีการจัดสรรน้ำไปแล้วกว่า 15,200 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 81% ของแผนจัดสรรฯ พร้อมกันนี้ ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยจัดรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วประมาณ 1,300 เที่ยว ปริมาณน้ำกว่า 9.7 ล้านลิตร

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเครื่องสูบน้ำอีกกว่า 380 เครื่อง ประจำยังจุดเสี่ยงต่างๆ ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่รวม 51 จังหวัดจึงขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ และมีน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตต่อไป