เช้าข่าว 7 สี

ก.คลัง จ่อประเมิน ยืดใช้จ่ายโครงการ เราชนะ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่นี้ จะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายในโครงการ "เราชนะ" หรือไม่ เพราะจนถึงปัจจุบัน ยังมีการใช้จ่ายเฉลี่ยที่วันละประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ เป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ จึงมีประชาชนเดินทางออกมาจากบ้าน จับจ่ายใช้สอยตามปกติอยู่บ้าง โดยอาจต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องอีกประมาณ 3 วันนี้นับจากนี้ ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร ก่อนรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมพิจารณาว่า จะเลื่อนวันหมดเขตโครงการ "เราชนะ" จากเดิมวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ออกไปหรือไม่ และหากเลื่อน จะเลื่อนออกไปมากน้อยแค่ไหน

ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายโครงการ "เราชนะ" ล่าสุดมีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ไทยแล้วกว่า 197,196 ล้านบาท รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้าน กิจการ ซึ่งภาพรวมของโครงการถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าที่วางไว้