เช้าข่าว 7 สี

กรมปศุสัตว์ ยืนยัน หมูไทยไร้เชื้อโควิด-19

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรณีที่มีข้อความปรากฏบนโลกออนไลน์ ว่าเชื้อโควิด-19 กำลังระบาดมาพร้อมกับโรคติดต่อของสุกร ให้งดเว้นการบริโภคไปก่อนนั้น พบว่า ไม่เป็นความจริง เกิดจากความเข้าใจผิดของประชาชน ที่สับสนกับการเกิดโรคสเตรปโตคอคคัส หรือ โรคหูดับ อันเนื่องมาจากการบริโภคเนื้อสุกรสุกๆ ดิบๆ

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 และไวรัสกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ ทั้งในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเฝ้าระวังโรคเมอร์ ซาร์ เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดโรคสัตว์ การดำเนินการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ตลอดเวลา

เช่นเดียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร ในโครงการปศุสัตว์ OK ควบคุมคุณภาพอาหารจากปศุสัตว์ ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค พร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสัตว์ปรุงสุกเท่านั้น เพราะความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียได้